شرکت دلتا پارس نهاده در سال 1388 با هدف فراهم کردن نهاده های کشاورزی با کیفیت مطلوب، تاسیس شد.
متخصصین این شرکت با شعار “با هم برای توسعه پایدار کشاورزی” از ابتدای فرآیند تولید محصولات کشاورزی تا هنگام برداشت محصول در کنار کشاورزان گام برداشته و آموزش دانش تولید بهینه را سر لوحه فعالیت های خود قرار داده اند.
بدین منظور تیم مهندسان فنی و بازاریابی این شرکت برای کمک رسانی و راهنمایی شما به صورت حضوری و آنلاین در دسترس می باشند.

فهرست