پتانوا: این محصول دارای ترکیبی از دو عنصر فسفر و پتاسیم می باشد طبق جدول زیر: درصد عناص K2O: 45. / P2O5:2 : (W/V)%                                                                                                           

پتاسیم: پتاسیم با حرکت آب، کربوهیدرات ها و دیگر عناصر در بافت های گیاهی در ارتباط است، این مهم از طریق فعالیت آنزیم ها درون گیاه در ارتباط است که بر تولید پروتئین ها، نشاسته، و ATP (آدنوزین تری فسفات) درگیر است. تولید ATP  عاملی تنطیم کننده بر میزان فتوسنز است. از دیگر وظایف پتاسیم در گیاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:                                                                                      

افزایش دهنده رشد ریشه و افزایش مقاومت به تنش خشکی                                                                                                                                                                                                                                            

تورژسانس (آماسیدگی) را حفظ کرده، اتلاف آب و پژمردگی گیاه را کاهش میدهد.                                                                                                                                                                                                                                     

به فتوسنتز و تولید مواد مغذی ناشی از آن کمک می نماید.                                                                                                                                                                                                                                                         

تنفس را کاهش داده و از اتلاف انرژی جلوگیری می نماید.                                                                                                                                                                                                                                                         

دانه های غنی از نشاسته تولید میکند.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 محتوی پروتئین در گیاه را افزایش می دهد.                                                                                                                                                                                                                                                                            

تولید سلولز نموده و حفره های خالی را کاهش میدهد.                                                                                                                                                                                                                                                         

ایجاد بیماری های گیاهی را به تاخیر انداخته و ایجاد مقاومت میکند.                                                                                                                                                                                                                                                         

 

فسفر: فسفر یکی از سه عنصر اصلی است که به صورت معمول جهت تغذیه به خاک اضافه میگردد، یکی از نقش های اصلی آن در موجودات زنده انتقال انرژی است، ترکیبات آلی حاوی فسفر انرژی را از یک واکنش به واکنش دیگری در داخل سلول انتقال میدهد. 

 

خیار گلخانه ای (بیت آلفا): یک گونه از خیار توسعه یافته در مناطق خاورمیانه است که دارای میوه بلوکی، پوست صاف و سبز تیره می باشد. گوشت آن ترد بوده و پوسته آن نازک بوده به صورتی که نیاز به پوست گیری ندارد.

این گیاه یکی از اصلی ترین محصولات گلخانه ای در ایران بوده  و دارای سطح کشتی نزدیک به  6300 هکتار می باشد و استان های تهران، کرمان و یزد به ترتیب با 5/2246 ، 8/1885 و 5/1330 هکتار دارای بیشترین سطح زیر کشت این محصول می باشند.

سفیدک پودری : سفیک پودری یکی از بیماری های شایع و جدی گیاهان خانواده کوکوربیتاسه می باشد، اولین علائم ایجاد بیماری سفیدک پودری ایجاد لکه های زرد کم رنگ در برگ هاست. 

لکه های پودری سفید می تواند در هر دو سطح بالایی و پایین برگ ها ایجاد شوند و سریعا به صورت لکه های بزرگ گسترش یابند. (تصویر 01)                                                                               

 

روش آزمایش: تیمار ها در مرحله پر شدن میوه ها از طریق محلول پاشی استفاده شدند، در ادامه نتایج در دو مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند، مرحله اول : هفت روز بعد از محلول پاشی و مرحله دوم 14 روز پس از محلول پاشی

تیمار های مورد آزمایش به شرح زیر بودند:                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pot = Delta Agri Liquid Potassium, NOB = Control, Unt = Untreated part

پارامتر های مورد ارزیابی نیز میوه های بالغ در گیاه و مقاومت به بیماری سفیدک پودری بوده است.                                                                                                                                                                

نتایج: تعداد میوه بالغ در هر برداشت در تیمار های Delta Agri Liquid Potassium به صورت معنی داری بیشتر از Unt  و کنترل بودند، همچنین ماندگاری اثر آن نیز بیشتر از تیمار کنترل بوده است. طبق نمودار زیر:

مقاومت به بیماری سفیدک پودری نیز در قسمت تیمار ها به صورت معنی داری بیشتر از قسمت Unt  بود (به ترتیب بیشترین مقاومت تیمار های Delta Agri Liquid Potassium ، Control ، و Unt بودند)

آخرین اخبار و مقالات

1400

آذر

23

گردهمایی سالیانه شرکت دلتا پارس نهاده

در تاریخ 23 آذرماه سال 1400، پس از دو سال (بعلت شرایط خاص کووید-  19)، شرکت دلتا پارس نهاده بار دیگر مراسم گردهمایی خود را در هتل پارسیان آزادی برگزار کرد. سخنرانیهایی از طرف مدیران شرکت درباره ساختار جدید و نگاهی به آینده ای بهتر با موضوع "تعهدات"، هم فردی و هم سازمانی برگزار شد. همچنین کارمندان محترم با سابقه 5 سال کار "سعید فرهادی"، "حمید بارانی" و "نرگس دارستانی" و سابقه 10 سال کار "شهرام شیرخانی" در شرکت دلتا پارس نهاده معرفی گردیدند و از زحمات،  تلاشهای بی وقفه و وفاداری های تمامی کارکنان نیز قدردانی شد. 

1400

آذر

23

برگزاری برنامه های آموزشی "فنون مذاکره" و مباحث فنی برای مهندسین کشاورزی شرکت دلتا پارس نهاده

در راستای توجه و تمرکز به توسعه نیروی انسانی، در تاریخ 23 آذرماه 1400 برنامه آموزش فنی برای تمامی مهندسین کشاورزی شرکت دلتا پارس نهاده و پس از آن در تاریخهای 24 و 25 آذر ماه به مدت 16 ساعت کارگاه آموزشی پیشرفته فنون مذاکره برای تیم فروش وفنی با هدف پیشرفت و تعالی شرکت کنندگان برگزار گردید. 

1400

شهریور

17

پوسیدگی گلگاه / پوسیدگی گلگاه

پوسیدگی گلگاه Blossom End Root یا به اختصار BER یک مشکل فیزیولوژیک است به دلیل کمبود کلسیم در گیاهان عارض میگردد، و از علائم شایع بروز آن می توان به پوسیدگی انتهای میوه بخصوص در گیاهانی مانند گوجه فرنگی اشاره نمود. این بیماری یک مشکل معمول در کشت گیاهانی مانند گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، و کدو می باشد. در این عارضه بافت انتهایی میوه ها پوسیده شده، تغییر شکل داده و رنگ آن تغییر می یابد (به رنگ قهوه ای یا سیاه). بنابراین، این مشکل مستقیما بروی کیفیت میوه ها و در نهایت عملکرد نهایی گیاه تاثیر گذار است. علت بیماری دلیل اصلی این مشکل کمبود کلسیم در گیاه می باشد، این کمبود می تواند ناشی از ناکافی بودن مقدار کلسیم مورد نیاز گیاه در خاک، توانایی و قابلیت گیاه در جذب این عنصر و یا عوامل دیگری در رابطه با جذب و انتقال این عنصر در گیاه باشد. دسته اول وجود مقادیر کم و ناکافی کلسیم در خاک می باشد، دسته دوم در ارتباط با قابلیت گیاه در جذب این عنصر می باشد که معمولا در گیاهان مختلف و حتی در ارقام مختلف یک گیاه، متفاوت می باشد و بستگی به خصوصیات ژنتیکی گیاه مربوطه دارد. و دسته سوم مربوط به عوامل ثانویه محیطی تاثیر گذار در جذب و انتقال کلسیم می باشد که گیاه در طول دوره رشد اش با آنها روبرو است. (مانند دمای بستر و محیط، تعادل عناصر غذایی و اثرات آنتاگونیستی و سینرژیستی آن ها بر هم و...) پیشگیری و درمان کشت و استفاده از ارقام مقاوم می تواند بروی پیشگیری و کاهش این اختلال کمک کند استفاده از کودهای کلسیمی قبل از کاشت، و بعد از آن بخصوص در دوره استقرار گیاه میتواند از بروز این اختلال جلوگیری نماید. تنطیم برنامه آبیاری دقیق و  جلوگیری از آبیاری خیلی زیاد و یا خیلی کم میتواند در جذب عنصر کلسیم به گیاه کمک نماید. استفاده از مالچهای پوششی در جهت تنظیم و حفظ رطوبت خاک بخصوص در مناطق خشک و یا در دورههای خشکی احتمال بروز این عارضه را کاهش میدهد. با اینکه این اختلال به دلیل کاهش میزان کلسیم در گیاه می باشد با این حال باید بر وسوسه کود دهی بیش از حد غلبه نمود، در بیشتر موارد مقادیر کافی از کلسیم در خاک موجود می باشد ولی گیاه توانایی و یا امکان جذب مقادیر کافی از آن را ندارد، کوددهی بیش از اندازه خود مشکلزا است، همچنین وجود مقادیر بالایی از عناصری مانند نیتروژن، منیزیم و پتاسیم با برهم زدن بالانس عناصر و ایجاد اثرات آنتاگونیسمی و... بر ایجاد این مشکل می افزاید. تلاش در جهت تنظیم و نگهداشت اسیدیته خاک در محدوده 6.5 به افزایش قابلیت جذب عناصر از جمله عنصر کلسیم می افزاید. در نهایت در صورت کمبود مقادیر کافی کلسیم در خاک میتوان با استفاده از کودهی از طریق کودآبیاری و یا محلول پاشی بر این مشکل فائق شد.

1400

تیر

27

مراسم جشن روز مزرعه شرکت دلتا پارس نهاده

دلتاپارس نهاده در تیرماه تابستان 1400، به رسم هر سال، با هدف معرفی ارقام مقاوم و پر بازده از گیاهان خانواده ی گروه صیفی جات، مراسم روز مزرعه را در 2 روز - 27 و 28 تیرماه سال 1400 و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار کرد. شرکت دلتا پارس نهاده میزبان مسئولین، فعالان کلان بخش کشاورزی، کشاورزان و علاقمندان به این حوزه از اقصی نقاط ایران بود. در این مزرعه ی آزمایشی و تحقیقاتی، در حدود 129 رقم آزمایشی و 36 رقم تجاری از گروههای گوناگون صیفی جات کشت، بررسی و ارائه شد که از آن جمله می توان به: هندوانه، گوجه فرنگی فضای باز، خیار فضای باز، کدوخورشتی، بامیه، ذرت علوفه ای، ملون، فلفل دلمه ای و تند، بادمجان، ذرت سوپر شیرین، خیار و گوجه ی گلخانه ای اشاره داشت. در پایان با جمع آوری و بهره گیری از نکات، نظرات و انتقادات سازنده ی مدعوین و کارشناسان زبده ی کشاورزی، مسیری روشنتر از آینده را در پیش برد اهدافمان ترسیم می کنیم. هومن حقیقت | تابستان هزاروچهارصد

به خبرنامه ما بپیوندید

برای آگاهی از آخرین اخبار مربوط به محصولات و مناسبت ها به خبرنامه ما بپیوندید